Cennik

CENNIK usług korporacji taksówkowych
RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg

2001 – 2019 r. :

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.


Dysponujemy ponad 100 taksówkami w Kołobrzegu.

Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg, t.j.: pomiędzy okresami rozliczeniowymi.

 Klienci i firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe, regulują opłaty za korzystanie z usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg. Rabat: KOŁOBRZESKA KARTA MIESZKAŃCA.
Rabat: KOŁOBRZESKA KARTA MIESZKAŃCA.

Z KOŁOBRZESKĄ KARTA MIESZKAŃCA otrzymujesz 20% rabat na usługi taksówkowe w Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg. Taki sam rabat, jak dla Stałych Klientów.


24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klienci RADMOR Taxi Kołobrzeg – właściciele aktywnej Karty Stałego Klienta (plastikowa karta indywidualnie numerowana) otrzymują rabat w wysokości 20% na każde, telefonicznie zgłoszone zlecenie.

Standardowo, Klient zamawiający przejazd taksówką bezpośrednio u kierowcy – nie otrzymuje specjalnego rabatu.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klienci zamawiający taksówki sieci Nord Taxi nie korzystają z rabatów.

Jeżeli Klient zamawiający taksówkę RADMOR Taxi Kołobrzeg otrzyma wysłane mu do dyspozycji auto Nord Taxi Kołobrzeg, Klientowi udzielane są wszystkie należne rabaty.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Stałe rabaty w wysokości 50% otrzymują w ramach umów partnerskich posiadacze Kart Stałego Klienta typu SILVER.


Dla Klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Kołobrzegiem, RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg oferują indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny za usługi, uzależnione od wielkości zlecenia.

Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla Klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klient zamawiający samochód do przejazdu, dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi (oprócz miejsca kierowcy), jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonej w dokumentach pojazdu.

Równocześnie, Klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży.

Gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.

Granice administracyjne miasta Kołobrzegu:

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klientów składających zamówienia z terenu: Kądzielno, Janiska, Budzistowo i Zieleniewo, które to miejscowości technicznie pozostają poza granicami administracyjnymi Kołobrzegu, przewozimy zgodnie z taryfami stosowanymi dla klientów w obrębie miasta. Nie dotyczy to realizacji zakupów przez taxi.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Taryfy RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg:

Taryfa I obowiązuje w dni powszednie przy przejazdach w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Kołobrzegu.

Taryfa II obowiązuje:

 • w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Kołobrzegu niezależnie od pory doby;
 • w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Kołobrzegu, zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne.

Taryfa III obowiązuje:

 • w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu – bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:

 • w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu – bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg. Obsługujemy bankowe karty płatnicze.

AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE
w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg. Obsługujemy bankowe karty płatnicze.

Od roku 2013 co najmniej dwadzieścia pięć taksówek RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg wyposażonych jest w bankowe terminale płatnicze.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowy:

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Cennik usług specjalnych:

Wykonywanie drobnych zakupów według specyfikacji Klienta – opłata za dostarczenie wykonanego zakupu do Klienta.

Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów według paragonu kasowego wybranej placówki handlowej.

Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.

W przypadku dokonania wcześniejszego wyboru miejsca zakupów przez Klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.

W przypadku konieczności dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Wykonywanie zakupów dostarczanych do strefy pozamiejskiej (strefa II):

 • Do realizacji zlecenia Klienta, centrala Radmor Taxi Kołobrzeg wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.
 • Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia Klienta.
 • Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.
 • Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez klienta miejsca ich odbioru.
 • Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.
 • Ostatnią czynnością jest przekazanie klientowi zamówionych zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i rozliczenie kosztów wykonanych czynności (przyjęcie zapłaty).

Indywidualny wybór przez Klienta miejsca realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł.

Równoczesny wybór kilku miejsc realizacji zakupów (np. ze względu na dostępny asortyment towarów) obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca będzie się udawał po zakupy.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
Inne usługi według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą:

Dopłata za:

 • Przewóz drobnych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez klienta, a następnie dobranych przez centralę. Nie wszystkie nasze taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu Klienta ze zwierzęciem.
 • Przewóz roweru (za 1 szt.): 10 zł;
 • Dowóz do Klienta niezbędnej ilości paliwa (do 5 dm3) lub oleju silnikowego: 10 zł;
 • Holowanie pojazdu Klienta na terenie miasta: 15 zł (opłata główna bez zastosowania rabatów);
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: 15 zł;
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: 25 zł;
 • Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu klienta: opłata według podwojonych wskazań taksometru (należność z paragonu x2). W  powyższej sytuacji obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia. Taksometr włączany jest w momencie zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców. Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia Klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.
Zapraszamy 🙂
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.