Cennik taxi Kołobrzeg.

W RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg całodobowo dysponujemy ponad 100 taksówkami.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

CENNIK usług korporacji taksówkowych
RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg

2001 – 2020 r. :

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Cennik Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Granice administracyjne miasta Kołobrzeg.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Taryfy RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg:

Taryfa I obowiązuje:

 • w dni powszednie przy przejazdach w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Kołobrzegu.

Taryfa II obowiązuje:

 • w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Kołobrzeg niezależnie od pory doby;
 • w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Kołobrzeg.

Taryfa III obowiązuje:

 • w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu,
 • bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:

 • w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu,
 • bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klientów składających zamówienia z terenu: Kądzielno, Janiska, Budzistowo i Zieleniewo, które to miejscowości technicznie pozostają poza granicami administracyjnymi Kołobrzegu, przewozimy zgodnie z taryfami stosowanymi dla klientów w obrębie miasta.

Nie dotyczy to realizacji zakupów przez taxi.


Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg, t.j.: pomiędzy okresami rozliczeniowymi.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klienci i firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe, regulują opłaty za korzystanie z usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.


Klienci RADMOR Taxi Kołobrzeg – właściciele aktywnej Karty Stałego Klienta (plastikowa karta indywidualnie numerowana) otrzymują rabat w wysokości 20% na każde, telefonicznie zgłoszone zlecenie.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Standardowo, Klient zamawiający przejazd taksówką bezpośrednio u kierowcy – nie otrzymuje specjalnego rabatu.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klienci zamawiający taksówki sieci Nord Taxi nie korzystają z rabatów.

Jeżeli Klient zamawiający taksówkę RADMOR Taxi Kołobrzeg otrzyma wysłane mu do dyspozycji auto Nord Taxi Kołobrzeg, Klientowi udzielane są wszystkie należne rabaty.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Stałe rabaty w wysokości 50% otrzymują w ramach umów partnerskich posiadacze Kart Stałego Klienta typu SILVER.


Ceny negocjowanie w RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

Dla Klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Kołobrzegiem, RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg oferują indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny za usługi, uzależnione od wielkości zlecenia.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla Klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.


Przestrzeń w autach RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

Klient zamawiający auto dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi, jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dokumentach pojazdu.

Równocześnie, Klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.


Płatności bankowe w RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg. Obsługujemy bankowe karty płatnicze.

AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg. Obsługujemy bankowe karty płatnicze.

Od roku 2013 co najmniej trzydzieści taksówek RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg wyposażonych jest w bankowe terminale płatnicze.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowe auto RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Cennik Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Cennik usług specjalnych RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

Opłata za wykonanie i dowóz zakupów według specyfikacji klienta.

 • Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów odbywa się według paragonu kasowego wybranej placówki handlowej.
 • Opłata taxi za dostarczenie wykonanego zakupu do klienta.
 • Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.
 • Za wcześniejszy wybór miejsca wykonania zakupów przez klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.
 • W przypadku potrzeby dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Cennik Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Cennik Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Wykonywanie zakupów przez RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

dostarczenie do strefy pozamiejskiej (strefa II).

 • Do realizacji zlecenia klienta, centrala Radmor Taxi Kołobrzeg wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.
 • Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia klienta.
 • Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.
 • Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez klienta miejsca ich odbioru.
 • Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.
 • Przekazanie klientowi zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i przyjęcie zapłaty.
 • Indywidualny wybór przez klienta miejsca realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł.
 • Wybór kilku miejsc realizacji zakupów obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca będzie się udawał po zakupy.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Usługi specjalne RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

Dopłata za:

 • Przewóz małych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez klienta. Nie wszystkie taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu klienta ze zwierzęciem.
 • Przewóz roweru (za 1 szt.): 10 zł;
 • Dowóz do klienta małej ilości (do 5 dm3) paliwa lub innego samochodowego płynu eksploatacyjnego: 10 zł;
 • Holowanie pojazdu klienta na terenie Kołobrzegu: 15 zł (opłata główna bez zastosowania rabatów);
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: 15 zł;
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: 25 zł;

Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu klienta:

 • Istnieje konieczność zapłaty dwóm kierowcom oraz odwiezienia jednego z nich do swojego auta.
 • opłata wynosi podwojoną wartość z taksometru (należność z paragonu x2).
 • Obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia.
 • Taksometr włączany jest w momencie zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców.
 • Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia Klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Zapraszamy,
RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.