Cennik

CENNIK usług korporacji taksówkowych

RADMOR Taxi Kołobrzeg & NORD Taxi Kołobrzeg

2012 – 2018 r. :

Cennik RADMOR Taxi Kołobrzeg & NORD Taxi 2016

Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług RADMOR Taxi Kołobrzeg i NORD Taxi, t.j.: pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Dysponujemy ponad 100 taksówkami w Kołobrzegu. Klienci i Firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe taxi Kołobrzeg, regulują opłaty za korzystanie z kołobrzeskich usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.

RADMOR Taxi Kołobrzeg Taxi nr 91 bKlienci – właściciele aktywnej Karty Stałego Klienta (karta indywidualnie numerowana, plastikowa) otrzymują rabat w wysokości 20% na każde, telefonicznie zgłoszone zlecenie do sieci RADMOR Taxi Kołobrzeg.

Standardowo, Klient zamawiajacy przejazd taksówką bezpośrednio u kierowcy – nie otrzymuje specjalnego rabtu.

RADMOR Taxi Kołobrzeg new & oldKlienci zamawiający taksówki sieci NORD Taxi nie korzystają z rabatów z uwagi na zagwarantowany w nich podwyższony standard usług. Jeżeli natomiast Klient zamawiający taksówkę sieci RADMOR Taxi Kołobrzeg otrzyma wysłane mu do dyspozycji auto sieci NORD Taxi, w takim przypadku Klientowi udzielane są wszystkie należne rabaty.


Taksówki RADMOR Taxi Kołobrzeg @ Port w KołobrzeguStałe rabaty w wysokości 50% otrzymują w ramach umów partnerskich posiadacze Kart Stałego Klienta typu SILVER.

Dla Klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Kołobrzegiem, korporacje RADMOR Taxi Kołobrzeg oraz NORD Taxi oferują indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny za usługi, uzależnione od wielkości zlecenia. Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla Klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.

RADMOR Taxi Kołobrzeg @ Postój Katedra

Klient zamawiający samochód do wymaganego przez Niego przejazdu, dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi (oprócz miejsca kierowcy), jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonej w dokumentach pojazdu.

Równocześnie Klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży, przy czym gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.

Granice administracyjne miasta Kołobrzegu:

Granice administracyjne miasta Kołobrzegu.

Klientów składających zamówienia z terenu: Kądzielna, Janiska – działki, Budzistowa i Zieleniewa, które to miejscowości technicznie pozostają poza granicami administracyjnymi Kołobrzegu, nasza korporacja przewozi zgodnie z taryfami stosowanymi dla Klientów w obrębie miastaNie dotyczy to realizacji zakupów przez taxi.

NORD Taxi Radmor Taxi nr 130 @ Katedra Kołobrzeg

Taryfy RADMOR Taxi Kołobrzeg i Nord Taxi:

Taryfa I obowiązuje w dni powszednie przy przejazdach w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Kołobrzegu.

Taryfa II obowiązuje:

 • w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Kołobrzegu niezależnie od pory doby;
 • w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Kołobrzegu, zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne.

Taryfa III obowiązuje:

 • w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu – bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:

 • w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu – bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

RADMOR Taxi Kołobrzeg obsługuje bankowe karty płatnicze 2012 r.RADMOR Taxi Kołobrzeg obsługuje bankowe karty płatnicze 2012 r. - terminal

AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie telefonicznego składania zamówienia.

Od początku 2013 r. dwadzieścia taksówek RADMOR Taxi Kołobrzeg i NORD Taxi standardowo wyposażonych jest w bankowe terminale płatnicze.

Cennik RADMOR Taxi Kołobrzeg. Obsługujemy bankowe karty płatnicze 2012 r.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowy:

Cennik RADMOR Taxi Kołobrzeg & NORD Taxi 2016 kombi, bus 6, bus 8

NORD Taxi Radmor, taksówka nr 100 - bus 8 osób a

Cennik usług specjalnych:

Wykonywanie drobnych zakupów według specyfikacji Klienta – opłata za dostarczenie wykonanego zakupu do Klienta. Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów według paragonu kasowego wybranej placówki handlowej. Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.

W przypadku dokonania wcześniejszego wyboru miejsca zakupów przez Klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.

W przypadku konieczności dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.

Cennik RADMOR Taxi Kołobrzeg & NORD Taxi 2016 zakupy T1Cennik RADMOR Taxi Kołobrzeg & NORD Taxi 2016 zakupy T2

Wykonywanie zakupów dostarczanych do strefy pozamiejskiej (strefa II):

 • Do realizacji zlecenia Klienta, centrala Radmor Taxi Kołobrzeg wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.
 • Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia Klienta.
 • Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.
 • Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez Klienta miejsca ich odbioru.
 • Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.
 • Ostatnią czynnością jest piesze dostarczenie Klientowi zamówionych zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i rozliczenie kosztów wykonanych czynności (przyjęcie zapłaty).

Indywidualny wybór przez Klienta miejsca odpowiedniego do realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony będzie dopłatą w wysokości 3 zł.

Równoczesny wybór kilku miejsc realizacji zakupów (np. ze względu na dostępny asortyment towarów) obciążony będzie dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca będzie się udawał po zakupy.

Inne usługi według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą:

Dopłata za:

 • Przewóz drobnych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez Klienta, a następnie dobranych przez centralę. Nie wszystkie nasze taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu Klienta ze zwierzęciem.
 • Przewóz roweru ( za 1 szt.): 10 zł;
 • Dowóz do Klienta niezbędnej ilości paliwa (do 5 dm3) lub oleju silnikowego : 10 zł;
 • Holowanie pojazdu Klienta na terenie miasta: 15 zł (opłata główna bez zastosowania rabatów);
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: 15 zł;
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: 25 zł;

Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu Klienta: opłata według podwojonych wskazań taksometru (należność z paragonu x 2). W  powyższej sytuacji obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia, liczony od momentu zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców. Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia Klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.

ZAPRASZAMY
;-)

Logo RADMOR Taxi Kołobrzeg 2013 r.Taksówka Radmor Taxi Kołobrzeg @ Hotel ETNA Kołobrzeg, 2012 r.